Posted on

Nya löner för elektriker

År 2017 började det nya löneavtalet för elektriker att gälla, som sedan löper på i tre år. Över tre år ska avtalet ge en löneökning för elektriker på 6,5%. Det andra steget i lönetrappan togs i maj 2018 och gav högre löner både för lärlingar och färdigutbildade elektriker.

Fördelning

Enligt avtalet så är det en lönehöjning på 2% som ska delas ut. Men det betyder inte att alla får den nivån då man är säkrad enbart 1%. Resterande så kallade pott får företagen dela ut utifrån olika kvalifikationer så som erfarenhet, kompetens osv.

Högre lägstalöner

Överlag höjs nivåerna för lägstalöner. De som precis börjat arbeta som elektriker och därmed är inne på sitt första år får en lägstalön på 17 878 kr. Det är höjning med 350 kr men ändå en låg lön i förhållande till många andra yrken. Däremot ökar lönen rejält till andra året.

De som jobbar som elektriker för andra året kan förvänta sig en lägstalön på 22 240 kr. Höjningen mot föregående avtal är här 436 kr. Tredje året är lägsta lönen 25 201 och höjningen var totalt 495kr.

Från första året som elektriker till tredje året sker alltså en ganska stor höjning av lönen. Detta från en lägsta nivå på 17 878 kr till 25 201 kr. Här ska nämnas att detta även just är den lägsta nivån och att många kan förhandla till sig bättre villkor.

Servicemontörer och tekniker

Även servicemontörer och tekniker har fått höjd ”lägstanivå”. Den som jobbar som servicemontör ska från och med nu minst ha 26 816 kr medan en tekniker vs elektriker lägst ska ha 27 424 kr. Det är höjningar på 525 kr respektive 538 kr.

Lärlingar

Elektriker är ett yrke där lärlingsutbildningarna är väl utbyggda och en tydlig väg in på arbetslivet. Beroende på hur många timmar som man varit lärling så sätts lägsta lönen på olika nivåer.

Fram till att man varit lärling i 720 timmar ges lägsta nivån på 14 269 kr. En höjning har därmed skett från tidigare avtal med 280 kr. Därefter höjs lärlingslönen till 16 525 kr fram till att perioden är över och utbildningen helt klart.

När man sedan är klar som lärling kan man börja jobba fullt ut som elektriker och därmed göra sitt första år. Som nämnts ovan ges alltså då en lägsta nivå på 17 878 kr. En höjning med ca 1300 kr från lärlingsperioden. Samtidigt sker de största höjningarna när man har 2-3 års erfarenhet.

Källa: https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2018/april/sa-hojs-lonen-for-elektriker/